Түлектердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелерін шешу үшін колледж алдында экономиканы олардың салалық ерекшеліктеріне сәйкес техникалық кәсіптердің тиімді кадрларымен қамтамасыз ету міндеті тұр.

Қажетті жағдайлардың бірі –  сараптамалық-техникалық көмек көрсету үшін колледжде Өндірістік кеңес құру.

Кеңестің құрылу мақсаты:  еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды даярлау мақсатында дуальді оқыту және біліктілікке модульдік құзыреттілік тәсілі бойынша ережелерді әзірлеу және енгізу негізінде  сараптамалық-техникалық көмек көрсету болып табылады.

Өндірістік кеңестің міндеттері:

  • кіріктірілген білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу;
  • EKVET технологиясы негізінде заманауи білім беру бағдарламаларын құру және енгізу, --педагогикалық ұжымның интеллектуалдық әлеуетінің сапасын арттыру.
  • студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту;
  • колледждің имиджін насихаттау.

                                                        Өндірістік кеңес туралы ереже