Специальности

 • Құрылыстағы сметалық жұмыс

  Сметное дело в строительстве

  Толығырақ
 • Ғимараттар мен кұрылыстарды салу және пайдалану

  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

  Толығырақ
 • Дизайн,азаматтық ғимараттарды жобалау,қалпына келтіру,қайта құру

  Дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий.

  Толығырақ
 • Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану

  Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

  Толығырақ
 • Интерьер дизайны

  Дизайн интерьера

  Толығырақ
 • Архитектура

  Архитектура

  Толығырақ
 • Актерлік өнер

  Актерское искусство

  Толығырақ
 • Бағалау (түрлері бойынша)

  Оценка(по видам)

  Толығырақ
 • Вокалдық өнер

  Вокальное искусство

  Толығырақ