С 20 июня 2022г в Алматинском Колледже Строительства и Менеджмента начинается прием документов на очное и заочное форма обучения!!

Очное(специальности):

1

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (Имеются гранты)

2

Сметное дело в строительстве

3 Архитектура (Имеются гранты)
4 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (Имеются гранты)
5 Оценка (по видам)(Имеются гранты)
6 Дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий (Имеются гранты)
7 Дизайн интерьера
8 Актерское искусство
9 Вокальное искусство 

ЗАОЧНОЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТИ):

1

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений(заочно на базе 11 класса)

2 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения(заочно на базе 11 класса)

2022 жылдың 20 маусымынан бастап Алматы Құрылыс және менеджмент колледжінде күндізгі және сырттай оқу түріне құжаттарды қабылдау басталады!!

1

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану (Грант бар)

2

Құрылыстағы сметалық жұмыс

3 Сәулет өнері (Грант бар)
4 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану (Грант бар)
5 Бағалау (түрі бойынша) (Грант бар)
6 Дизайн, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру, қайта құру (Грант бар)
7 Интерьер дизайны
8 Актерлік өнер
9 «Вокалдық  өнер»  

СЫРТТАЙ (МАМАНДЫҚТАР):

1

Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану(сырттай 11 сынып негізінде) 

2 Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану (сырттай 11 сынып негізінде)