«ТАЗА СЕССИЯ» АКЦИЯСЫ
Студенттердің құқықтық мәдениеті мен белсенді азаматтық ұстанымын, Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасын бұзушылық көріністеріне төзбеушілік қалыптастыру мақсатында Алматы құрылыс және менеджмент колледжінде аралық және қорытынды аттестаттауы кезінде «Таза сессия» акциясы ұйымдастырылады.

 «ТАЗА СЕССИЯ» акциясы аясында
«АҚжМК» ЖШС жұмыс істейтін тұлғалар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тұрақты мінез-құлықты қалыптастыру, сыбайлас жемқорлық көріністерін уақтылы анықтау және олардың жағымсыз салдарын болдырмау, сонымен қатар аралық және қорытынды аттестаттау кезеңінде объективтілік пен ашықтықты қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар іс-шаралар өткізіледі.


АКЦИЯ «ЧИСТАЯ СЕССИЯ»
В период промежуточной и итоговой аттестации в Алматинском колледже строительства и менеджмента организована акция «Чистая сессия» в целях формирования правового сознания и активной гражданской позиции студентов, нетерпимости к проявлениям нарушений антикоррупционного законодательства РК .
 В рамках акции «Чистая сессия» реализуются мероприятия по обеспечению объективности и прозрачности экзаменационной сессии; по
формированию устойчивого антикоррупционного поведения у лиц, работающих в ТОО АКСиМ; по выявлению коррупционных проявлений и предотвращение их негативных последствий.