Мамандық 0409000 - «Ән салу»
Біліктіліқ 0409023 - «Балалар музыка мектебінін оқытушысы,эстрадалык әндер орындау әртісі»

Пение

Специальность 0409000 «Пение»
Квалификация 0409023 - «Преподаватель детской музыкальной школы,артист эстрадного пения»