Мамандық 1401000 - «Ғимараттар мен кұрылымдарды салу және пайдалану.»
Біліктіліқ 1401213 - «Техник-құрылысшы»

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Специальность 1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.»
Квалификация 1401213 - «Техник- строитель »