Мамандық 1418000 - «Сәулет өнері»
Біліктіліқ 1418023 - «Техник - жобалаушы»

Архитектура

Специальность 1418000 «Архитектура»
Квалификация 1418023 - «Техник- проектировщик»