Мамандық 07310400 - «Дизайн.азаматтық ғимараттарды жобалау,қалпына келтіру,қайта құру»
Біліктіліқ 4S07310403 - «Техник-дизайнер»

Дизайн,реставрация и реконструкция гражданских зданий

Специальность 07310400 - «Дизайн интерьера,реставрация, реконструкция гражданских зданий»
Квалификация 4S07310403 - «Техник-дизайнер»