Мамандық 1405000 - «Газбен қамтамасыз ету жабдықтары мен жүйелерін құрастыру және пайдалану.»
Біліктіліқ 1405043 - «Газ объектілері құрал жабдыгыг пайдалану технигі»

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Специальность 1405000 - «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.»
Квалификация 1405043 - «Техник по эксплуатации оборудования газовых объектов »